Zaujímavé predaje

H.D.Rauch - letná aukcia 2009

Aktualizované: 02/10/2009
hdrauchLogo
Veľké letné stretnutie záujemcov o numizmatiku z celého sveta vo Viedni (17. - 19.9.2009) prinieslo veľa zaujímavých predajov. Možno povedať, že narastajúci záujem o numizmatiku táto aukcia potvrdila.
Z najzaujímavejších "skokov"  u Habsburgovcov  (rozdiel medzi vyvolávacou a odklepnutou cenou) vyberám (ceny sú v eurách)

Kompletna sada slovenských proof mincí 1993 až 2008- predaná za 3800 Eur...

hdrauchLogoNa letnej aukci spoločnosti H.D.

Aukcia ČNS Praha: 50 Halier 1977

Na októbrovej aukcii 2010 v Prahe bola ponúknutá do dražby veľmi zaujímava minca... Pod položkou 1192 sa dražil 50 Halier ČSSR z roku 1977. Oficiálna ražba týchto mincí je však uvedená až od roku 1978...
Teda jednalo sa zrejme o tzv. probe ražbu.

Gabriel Bethlen - Toliar 1621 K.B.

ToliarNa  51. aukci p. Schimandla v Českom Tešíne 6.12.2009, ako položka číslo 188 bola do dražby ponúknutá veľmi zaujímava minca. Ide o toliar sedmohradského kniežaťa Gabriela Bethlena (obr. - ilustratívny) z roku 1621. Gabriel Bethlen sa v roku 1620 v Banskej Bystrici nechal zvoliť za uhorského kráľa, ale korunovaný nebol.
 

85.aukcia H.D.Rauch - vydá p. Novotný nový katalóg mincí Františka Jozefa I. ?

Katalog mincí František Jozef I.Posledná aukcia vo Viedni - 85. aukcia H.d. Rauch, ktorá sa konala 28.11.2009 jasne naznačila, že záujem o mince tohto panovníka stúpa závratným tempom. Tiež to, že ceny ktoré uvádza p. Novotný vo svojom katalógu z roku 2008 (obr.) už zjavne neplatia, hlavne čo sa týka mincí v stave 0/0 a vo väčšine prípadov ceny uvedené v katalógu nedosahujú ani 80% z aktuálnej trhovej ceny, čo potvrdila práve táto aukcia.
Zámerne do prehľadu som nevybral raritné kusy, kde cena sa ťažko objektívne porovnáva, pretože sa nevyskytujú na trhu často. Väčšina mincí v tabuľke je bez označenia RR.
Na dôkaz toho prikladám niekoľko skutočne markantných rozdielov (nižšie) medzi aktuálnou trhovou cenou a cenou uvedenou v katalógu p. Novotného v stave 0/0. Z tohto dôvodu je zrejme lepšie používať katalog Money Trend, ktorý sa aktualizuje oveľa častejšie.

H.D.Rauch - 1 koruna 1908 !!

1 koruna 190828.11.2009 sa  na 85. aukcii mincí H.D.Rauch ako položka č.: 4823 bude dražiť koruna ročník 1908 z viedeňskej mincovne. Táto minca je vedená v dražbe ako tzv. probe razba. Na tejto aukcií sa podobných probe razieb bude dražiť niekoľko, táto je však zaujímavá, tým, že razbu koruny z tohto ročníka, neuvádza vo svojich katalógoch pán Novotný, nenachádza sa ani v katalogu Money Trend, dokonca v súpise mincí ju neuvádza ani p. Jaroslav Moravec v svojom druhom doplnenom vydaní knihy: Mince Františka Jozefa I. a Karla I. nespomína žiadnu probe razbu s týmto letopočtom...
Ako celá aukcia dopadne si môžte pozrieť TU.
Tento zeujímavý ročník koruny F. J. I. bol odklepnutý výhercovi za sumu 750 Eur (+ 20% pre dražobníka)...

Korona 1892 b.z. - Aukro.cz