Skúšobné (probe) razby mincí v Rakúsko Uhorsku za vlády Františka Jozefa I.

ProbeAktualizované : Jún 2021
V tomto článku by som rád poukázal na množstvo skúšobných razieb v Rakúsko-Uhorsku za vlády Františka Jozefa I. o ktorých sa už medzi numizmatikmi toľko pohovorilo. Pretože sa jedná o pomerne veľmi vzácne exempláre, je ťažko spraviť kompletný prehľad. Informácie, ktoré sú v článku poskytnuté sú zhrnutím informácií z aukčných katalógov pobočiek ČNS, sukromných aukcií numizmatických spoločností u nás, v ČR, Rakúsku a Nemecku.
 

Vynikajúce informácie k tejto veľmi zaujímavej téme tiež možno nájsť v knihe: Jaroslav Moravec: Mince Františka Josefa I. a Karla I. (2. vydanie - rok 1982).
Návštevníci tejto stránky pokiaľ disponujú s tu neuvedenými informáciami, budem rád keď svoje postrehy k tejto téme vyjadria komentármi.
Skúšobné razby som sa snažil uviesť podľa nominálu a roku vydania.

Kreuzer - Krajczár

  Nominál   Rok Mincovňa Materiál Pozn.
Harom Krajcar 1848 b.z.    
Egy Krajczár 1849 K.B.    
1/4 Kreuzer 1851 C    
1/4 Kreuzer 1851 E    
1/2 Kreuzer 1851 E    
1 Krajczár 1868 GY.F.    
1 Krajczár 1883 K.B.  Ni  
1 Krajczár 1891 K.B. Al a Cu(tenký)  
1 Krajczár 1892 K.B. Al, Ni, mosadz  
2 Kreuzer 1851 C    
2 Kreuzer 1851 E    
3 Kreuzer 1851 C    
3 Kreuzer 1851 E    
3 Kreuzer 1858 A    
3 Kreuzer 1858 B Cu a Pb  
3 Kreuzer 1858 E Pb  
4 Krajczár 1868  GY.F.    
4 Krajczár 1868  K.B. Au  
5 Kreuzer 1858 V    
5 Kreuzer 1859 E  Al  
5 Kreuzer 1860 A    
10 Kreuzer 1858 V    
10 Kreuzer 1859 A    
10 Kreuzer 1865 A    
10 Krajczár 1867 B    
10 Krajczár 1867 E  Pb  
10 Krajczár 1868  GY.F.    
10 Krajczár 1889  K.B. Al  
20 Kreuzer 1852 E    
20 Kreuzer 1868 b.z. Cu  
20 Krajczár 1869 K.B. Cu  
20 Kreuzer 1870 b.z. Cu  
20 Krajczár  1868 K.B.  Al  

  

  Zlatník - Florin - Toliar - Dukát

 

  Nominál   Rok Mincovňa Materiál Pozn.
1/2 Toliar 1853 B  Ag  
1 Toliar 1853 E  Pb  
1 Toliar - Raxalpa 1877 b.z.  Cu  Existuje odražok z AU, z postriebrenej medi, bronzu
1 Gulden 1867 E Pb  
1 Forint 1881 K.B.    Iný model. popis
1 Forint 1891 K.B.  Al  
1 Gulden 1876 b.z. Ag Iný model. popis
2 Gulden 1858 M    
2 Gulden 1860 A    
2 Gulden 1861 A    
2 Gulden 1866   Cu  
2 Gulden 1866   Cu Iný autor  - zmena portrétu
2 Gulden 1885 b.z. Cu Streľby Insbruck -  2 zlatník odrazok Cu
         
4 Fórint 1891 K.b. Ni  
1 Dukát 1855 M    
1 Dukát 1870 K.B.    Na obr. novorazba
4 Dukát 1872 b.z.    
1 Vereinskrone 1859 B.    
8 Fórint 1892 K.B.  Ni  

 
 

Koruna - Heller - Fillér

  Nominál   Rok Mincovňa Materiál Pozn.
1 Heller 1892 b.z.    
1 Heller 1916 b.z.  Al, Fe  
2 Heller 1915 b.z.  Fe  
2 Heller 1918 b.z.  Fe  
2 Fillér 1916 K.B.    
10 Fillér 1914 K.B.  Ag  
10 Fillér 1915 K.B.    
10 Heller 1916 b.z.  Al  
10 Heller 1917 b.z.  Fe  Iné prevedenie oboch strán
20 Fillér 1915 K.B.  Ag  
20 Fillér 1915 K.B.  Fe  
20 Heller 1915 b.z. Fe  
50 Heller   b.z. Fe  bez letopočtu
1/2 Krone 1915 b.z.  AgCu  
1 Krone 1894 b.z.  Al  
1 Krone 1908 b.z.    
1 Krone 1913 b.z.  Al  
1 Krone 1914 b.z.  Cu, Ni, Ag, Pt  Na víťazstvo v 1. sv. vojne
1 Krone 1916 b.z.  Al, bronz  
2 Krone 1913 b.z.  Al, Ni, bronz