Aukcia - Dukát Brno

HammerLogoVýsledky:
Dukát Brno 30.5.2010  v spolupráci s aukčným domom H.D. Rauch z Viedne poriada v Kongresovom centre Veltrhy Brno verejnú numizmatickú aukciu, na ktorú p. Chládek ako dražobník pozýva ctenú numizmatickú verejnosť. Na dražbe je možný výdaj vydraženého materiálu kedykoľvek v priebehu dražby, takisto je zabezpečené občerstvenie na veľmi slušnej úrovni a odplata dražobníka je iba 15% k vydraženej sume. Za pozornosť stoja hlavne vzácne razby

Položka Rok Mincovňa Obdobie Nominál Stav Vyv. cena Dos. cena
14 1929   I. ČSR 1 Dukát
0/0 8000 12500
15 1930   I. ČSR 1 Dukát
0/0 8000  13500
19 1934   I. ČSR 1 Dukát
0/0 7000  10000
46 1978   ČSSR
10 Dukát 0/0 50000  50000
125 1743 K.B. Mária Terézia (1740-1780) 1 Dukát
1/1 7000  12000
158 1898 b.z. František Jozef I. 1848-1916 Dukát - jub. 1/0 7000 15500
274 1913 K.B. František Jozef I. 1848-1916 10 Korún 0/0 5800 5800
277 1914 K.B. František Jozef I. 1848-1916 10 Korún 0/0 18000 N
290 1916 b.z. František Jozef I. 1848-1916 20 Korun nový znak 1/0 22000  31000
303 1914 K.B. František Jozef I. 1848-1916 20 Korún (Bosna) 1/0 5000  7500
304 1916 K.B. František Jozef I. 1848-1916 20 Korún 1/1 9000 17500
309 1909 b.z. František Jozef I. 1848-1916 100 Korún 0/0 75000   80000
311 1914 b.z. František Jozef I. 1848-1916 100 Korún 1/0 40000  56000
744 1852 C František Jozef I. 1848-1916 20 Grajciar - velky 1/0 11000   11000
751 1858 B František Jozef I. 1848-1916 1/4 Zlatník 0/0 1000  1300
778 1866 B František Jozef I. 1848-1916 Zlatník 0/0 3000 3500
 
791 1855 A František Jozef I. 1848-1916 Toliar konv. 0/0 8000  13500
829 1892 b.z. František Jozef I. 1848-1916 Koruna -1/1 5000   5000
831 1914 K.b. František Jozef I. 1848-1916 2 Koruna 0/0 1500  3000
838 1933   1. ČSR 10 Korún 0/0 30000  30000

Dátum konania: 
30 Máj 2010 - 07:00 - 18:00