Euromince - Rakúsko

Rakúsko ako jedna z 11 zakladajúcich krajín eurozóny, prijalo euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002) (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002) Vo Rakúsku euro nahradilo rakúsky šiling (öS), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 13.7603 öS.

(Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002) - je to tam 2x
a ďalej má byť pravopisne "V Rakúsku" a nie "Vo Rakúsku"

ešte k Euromince - Holandsko
Holandsko ako jedna z 11 zakladajúcich krajín eurozóny, prijalo euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002, razba mincí však už prebiehala aj pred rokom 2002). V Holandsku euro nahradilo holandský gulden (ƒ, alebo fl.), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 2.20371 fl.

diakritika
v poslednej vete "výmenny kurz" má byť "výmenný kurz"

pedantmk

Opravené.

Opravené.
:-)