Aukcia - Dukát Brno č.90 **DOPORUČUJEM**

Dukát Brno25. Apríl 2020 - uskutoční sa ako internetová aukcia.
Výsledky doplnené.

Dukát Brno 25. apríla 2020 poriada verejnú  numizmatickú aukciu v Kongresovom centre Veľtrhy Brno.. Limity možno zasielať poštou, mailom, podavať osobne a dražiť sa dá aj v on-line cez internet.. Prehliadka materiálu je možna v numizmatickej predajni p. Chladka - Orlí 20, Brno
  P. Chládek pripravil už tradične skutočne veľmi bohatú ponuka mincí. Za pozornosť stoja aj rôzne razby nominálov 2 toliare Habsburgovcov.
Ceny sú uvedené v Kč. Odmena dražiteľa 18%.

Položka Rok Mincovňa Obdobie Nominál Stav Vyv. cena Dos. cena
3 B.L.   Karol IV. Dukát kráľ. -1/1 150.000 365.000
6 1934 Kremnica 1.ČSR Dukát 0/0 40.000  60.000
11 1929 Kremnica 1. ČSR 5 Dukát 0/0 140.000  150.000
12 1929 Kremnica 1. ČSR 10 Dukát 0/0 300.000  N
21 1702 N.B. Leopold II. 5 Dukát 1/1 120.000  350.000
40 1913 b.z. František Jozef I. 4 Dukát 0/0 20.000  29.000
41 1858 A František Jozef I. 1 Krone 0/0 110.000  N
58 1913 K.B. František Jozef I. 10 Korún 0/0 6.000  7.500
165 1604 Hall Rudolf II. 2 Toliar 1/1 30.000  N
166 1604 Hall Rudolf II. 3 Toliar -1/1 35.000  68.000
169 1613 K.B. Matej II. Toliar 1/1 20.000  25.000
192 1631 Graz Ferdinand II. 2 Toliar 1/1 30.000  36.000
201 1641 Graz Ferdinand III. 2 Toliar 1/1 20.000  46.000
291 b.l. Hall Leopold I. 2 Toliar 1/1 20.000  43.000
299 b.l. Hall Jozef II 2 Toliar 1/1 25.000  31.000
313 1715 Bratislava Karol VI. Toliar  1/1 50.000  N
324 b.l. Hall Karol VI. 2 Toliar 1/0 22.000 34.000
458 1866 A František Jozef I. 2 Toliar 1/0 18.000  33.000
472 1896 K.B. František Jozef I. Toliar mil. 0/0 25.000  110.000
473 1933 Kremnica 1. ČSR  10 Kč 1/1 30.000  

Dátum konania: 
25 Apr 2020 - 07:00 - 15:00