Aukcia - Dukát Brno č.88 **DOPORUČUJEM**

Dukát Brno16. NOVEMBER 2019
Výsledky doplnené.

Dukát Brno 16. novembra 2019 poriada verejnú  numizmatickú aukciu v Kongresovom centre Veľtrhy Brno.. Limity možno zasielať poštou, mailom, podavať osobne a dražiť sa dá aj v on-line cez internet.. Prehliadka materiálu je možna v numizmatickej predajni p. Chladka - Orlí 20, Brno
  P. Chládek pripravil už tradične skutočne veľmi bohatú ponuka mincí.
Ceny sú uvedené v Kč. Odmena dražiteľa 15%.

Položka Rok Mincovňa Obdobie Nominál Stav Vyv. cena Dos. cena
5 1929 Kremnica 1. ČSR Dukát  0/0 30.000 52.000
12 1978 Kremnica ČSSR 1.2.5.10 Dukát 0/0 250.000  305.000
35 1682 K.B. Leopold I. Dukát 1/1 41.000 N
36 1694 K.B. Leopold I. Dukát -1/1 38.000  N
37 1592 Praha Rudolf II. Dukát  1/1 40.000  47.000
41 1740 Praha Karol VI. Dukát 1/1 102.000  N
65 1866 V František Jozef I. Dukát 0/0 45.000 145.000
73 1885 b.z. František Jozef I. 4 Dukát strel. 0/0 178.000 220.000
126 1911 b.z. František Jozef I. 20 Korún 0/0 56.000 N
131 1911 b.z. František Jozef I. 100 Korún 0/0 127.000  155.000
221 1546 Jáchymov Ferdinand I. Toliar 0/0 40.000 45.000
235 1576 K.B. Maximilián II. Toliar -1/1 30.000  N
259 b.l. Praha Matej II. Toliar 3 cisári -1/1- 97.000  110.000
302 1629 Kladsko Ferdinand III. 2 Toliar 1/1 255.000  255.000
422 1660 K.B. Leopold I. 1/2 Toliar 1/1 25.000  44.000
545 1858 B František Jozef I. 5 Grajciar 1/0 70.000  N
558 1871 GYF František Jozef I. Zlatník -1/1- 68.000  N
564 1853 B František Jozef I. Toliar konv. 0/0 127.000  N
581 1885 b.z. František Jozef I. Zlatník strel. Cu 0/0 70.000  N
597 1942 Kremnica Slovenský štát 20 Halier Cu 0/0 800  2.600

Dátum konania: 
16 Nov 2019 - 07:00 - 16:00