H.D. Rauch - numizmatická aukcia vo Viedni

hdrauchLogo4.6. - 6.6.2019
Výsledky doplnené.


Známa aukčná sieň vo Viedni poriada 4. - 6. júna 2019  numizmatickú aukciu, s tradične bohatou ponukou numizmatického materiálu. Na aukcii sa budú dražiť  niektoré veľmi vzácne mince Habsburgovcov.
Na dražbe  sa bude dražiť jeden z najvzácnejších toliarov z obdobia panovania Márie Terézie - ročník 1746, mincovňa Karlsburg.
Aukcia sa kona v priestoroch spoločnosti, dražiť je možné priamo v sále, zaslaním limitov a prostredníctvom internetu.

Zaujímavé položky z môjho pohľadu (ceny sú uvedené v eurách):

Položka Rok Mincovňa Obdobie Nominál Stav Vyv. cena Dos. cena
1525 1551 K.B. Ferdinand I. Dukát  1/t.RL 1.500 2.300
1543 1594 Praha Rudolf II. Dukát  1/1 2.000 2.300
1548 1614 K.B. Matej II. Dukát  1/1 3.000  4.600
1576 1636 Praha Ferdinand II.
10 Dukát  t.2/2 15.000  22.000
1583 1627 K.B. Ferdinand II. 2 Dukát  2/2 2.500 12.000
1617 1641 K.B. Ferdinand III. Dukát  1/1 1.000  3.400
1631 1669 Graz Leopold I. 5 Dukát  2/2 5.000  6.500
1648 b.l. Hall Leopold I. 3 Dukát  1/1 10.000  32.000
1739 1723 Praha Karol VI. Toliar  2/2 1.200 1.500
1777 1775 Viedeň Mária Terézia 30 Grajciar Halíč  1/1 3.000 4.000
1812 1765 K.B. Mária Terézia Dukát  1/t.RL 700  1.100
1849 1746 Karlsburg Mária Terézia Toliar  t.2/2 20.000  22.000
1880 1773 Karlsburg Jozef II. 2 Dukát  1/1 1.000  1.200
1899 1790 A Leopold II. Toliar  1/1 1.200  2.200
2000 1837 B Ferdinand V. 10 Grajciar  t.RL 1.400  1.500
2015 1871 A František Jozef I. 4 Dukát  1/1 4.500 6.500
2020 1856 V František Jozef I. Dukát  t.1/1 1.500 3.400
2102 1872 A František Jozef I. Zlatník t.1/1 1.000  1.600
2137 1910 b.z. František Jozef I. 100 Korún  1/1 3.000  6.500
2143 1909 b.z. František Jozef I. 20 Korún   1/t.RL  2.000  3.600
2145 1913 b.z. František Jozef I. 20 Korún 1/t.RL 5.000  9.000
Dátum konania: 
4 Jún 2019 - 09:00 - 6 Jún 2019 - 18:00