Aukcia - Dukát Brno č.86 **DOPORUČUJEM**

Dukát Brno13. APRÍLA 2019


Dukát Brno 13. apríla 2019 poriada verejnú  numizmatickú aukciu v Kongresovom centre Veľtrhy Brno.. Limity možno zasielať poštou, mailom, podavať osobne a dražiť sa dá aj v on-line cez internet.. Prehliadka materiálu je možna v numizmatickej predajni p. Chladka - Orlí 20, Brno
  P. Chládek pripravil skutočne veľmi bohatú ponuka mincí.
Ceny sú uvedené v Kč. Odmena dražiteľa 15%.

Položka Rok Mincovňa Obdobie Nominál Stav Vyv. cena Dos. cena
7 1929 Kremnica 1. ČSR Dukát  0/0 30.000 Kč  
8 1930 Kremnica 1. ČSR Dukát  0/0 30.000 Kč  
14 1933 Kremnica 1. ČSR 5 Dukát  0/0 160.000 Kč  
16 1934 Kremnica 1. ČSR 10 Dukát  0/0 300.000 Kč  
38 1594 Praha Rudolf II. Dukát  1/1 40.000 Kč  
41 1738  Kremnica Karol VI. Dukát  0/1 15.000 Kč  
 97 1907 K.B. František Jozef I. 100 Korún korunov.  0/0 90.000 Kč  
98 1908 b.z. František Jozef I. 100 Korún výr.  0/0 120.000 Kč  
216 1562 Jáchymov Ferdinand I. 60 Grajciar  -1/1 15.000 Kč  
244 1610 K.B. Matej II. Toliar  -1/1- 13.000 Kč  
266 1634 Kutná Hora Ferdinand II. Toliar -1/1- 20.000 Kč  
311 1659 KvB Leopold I. 1/2 Toliar  -1/1 16.000 Kč  
316 1659 KvB Leopold I. Toliar  1/1 20.000 Kč  
343 1710 Bratislava Jozef I. Toliar  1/1 40.000 Kč  
368 1715 Bratislava Karol VI. Toliar  1/1 40.000 Kč  
380 b.l. Hall Karol VI.  2 Toliar  1/0 30.000 Kč  
400 1765 b.z. Mária Terézia Toliar výť. sv. Anna  1/0 40.000 Kč  
527 1857 A František Jozef I. 2 Toliar Juž.dráha  0/0 70.000 Kč  
528 1866 A František Jozef I. 2 Toliar  0/0  25.000 Kč  
529 1867 A František Jozef I. 2 Toliar  0/0  26.000 Kč  

Dátum konania: 
13 Apr 2019 - 07:00 - 15:00