Aukcia - Dukát Brno č.77 **DOPORUČUJEM**

Dukát Brno
4. novembra 2017
Výsledky doplnené.

Dukát Brno 04. novembra 2017 poriada verejnú  numizmatickú aukciu v Kongresovom centre Veľtrhy Brno.. Limity možno zasielať poštou, mailom, podavať osobne a dražiť sa dá aj v on-line cez internet.. Prehliadka materiálu je možna v numizmatickej predajni p. Chladka - Orlí 20, Brno
  P. Chládek pripravil skutočne veľmi bohatú ponuka mincí - hlavne zlatých mincí,  v špičkovej kvalite a ďalších veľa mincí, ktoré určite uspokoja aj veľmi náročných zberateľov.
Ceny sú uvedené v Kč. Odmena dražiteľa 15%.

Položka Rok Mincovňa Obdobie Nominál Stav Vyv. cena Dos. cena
8 1929   1. ČSR Dukát
 0/0 35.000  
9 1930   1. ČSR Dukát
 0/0 50.000  
13 1934   1. ČSR Dukát
 0/0 40.000  
15 1929   1. ČSR 5 Dukát  0/0 100.000  
16 1930   1.ČSR 5 Dukát
0/0 140.000  
17 1933   1.ČSR 10 Dukát 0/0 300.000  
18 1936   1.ČSR 10 Dukát 0/0  280.000  
21 1980   ČSSR Dukát  0/0 35.000  
70 1538 Praha Ferdinand I. Dukát -1/1 100.000  
77 1637 Praha Ferdinand II. 2 Dukát 1/1 315.000  
94 1803 A František II. 4 Dukát 1/1 94.000  
95 1806 A František II. 4 Dukát 1/1 125.000  
120 1866 A František Jozef I. 4 Dukát 1/1 315.000  
124 1859 A František Jozef I. 1/2 Koruna spolk. 1/1 94.000  
197 1907 K.B. František Jozef I. 100 Korún výr. 0/0 70.000  
470 1610 K.B. Matej II. Toliar 1/1 40.000  
348 1616 Praha Matej II. Toliar 1/1 45.000  
362 1640 Praha Ferdinand III. Toliar 1/1 62.000  
512 1695 Praha Leopold I. Toliar 1/1 18.000  
516 1704 Praha Leopold I. Toliar 1/1 22.000  

Dátum konania: 
4 Nov 2017 - 07:30 - 16:00