Aukcia spoločnosti Priateľov drobnej plastiky

HammerLogoVýsledky doplnené.
Česká spoločnosť Priateľov drobnej plastiky 2. apríla 2011pre svojich členov a členov ČNS poriada aukciu aj numizmatického materiálu. Pripomínam, že vstup a dražba  na túto aukcii je umožnený len členom ČNS a členom tejto spoločnosti. Keďže  je tu pomerne veľa zaujímavého materiálu vo veľmi dobrej kvalite,  aspoň pre zaujímavosť vyberám niektoré položky:
 

Položka Rok Mincovňa Obdobie Nominál Stav Vyv. cena Dos. cena
4 1909 b.z. František Joz. I. 10 Korún Marsch.  1/1 2000 2400
5 1911 K.B. František Joz. I. 10 Korún  1/1 2000  2600
11 1980   ČSSR 1 Dukát Karol IV.  0/0 7000 8000
320 1659 Sv. Vít Leopold I. 3 Grajciar 0/0 1400  3800
410 1693 CM - Košice Leopold I. 1 Grajciar 1/1 1000  1400
490 1853 C František Joz. I. 20 Krajciar - hlava vľavo 1/1 4000  5500
515 1873 b.z. František Joz. I. 1 Zlatník 0/0 900 900
625 1907 K.B. František Joz. I. 5 Korún - kor. 0/0 400  900
636 1925   I. ČSR 1 Koruna  0/RL 1000 6000 !
926 1540   Gdaňsk 1 Groš 1/1 600 N
Dátum konania: 
2 Apr 2011 - 07:00 - 16:00