Numizmatická Aukcia Žilina

HammerLogoVýsledky doplnené.
Numizmatická aukcia v Žiline - Budova Ingeo a.s., Bytčická cesta.
Dražobník spoločnosť SSZKP Žilina poriada verejnú numizmatickú aukciu spojenú s výmennou burzou na ktorej tradične býva aj medzinárodná účasť. Tieto aukcie v Žiline možno vrelo odporučiť každému záujemcovi o numizmatiku. Ceny sú uvedené v eurách.

Položka Rok Mincovňa Obdobie Nominál Stav Vyv. cena Dos. cena
85 1912  K.B. František Jozef I. 10 Korún 1/1 105 110
91 1936  

1. ČSR

Dukát 0/0 350  350
105 1900  S USA 10 Dolár 1/1 550  N
179 1705 b.z. F. Rakoczi X Poltura t. 0/0 10  26
184 1768  b.z. Mária Terézia Grešla  0/0 10  20
220 1849 N.B. František Jozef I. Három Grajciar 0/0 10  34
228 1855 A  František Jozef I. 10 Grajciar 1/1 12  36
237 1862 A František Jozef I. 1/4 Zlatník  0/0 8  20
286 1925   1. ČSR 2 Halier  1/1 5 6
308 1933   1. ČSR 20 Halier  1/1 80  95
311 1926   1. ČSR 50 Halier 1/1 45  45
346 1944   Slovenský štát 1 Koruna -0/0- 25  30
361 1954   ČSSR 25 Halier  -1/1- 5  5
420 1996   Slovensko 200 Sk Jurkovič  Proof 80  80
Dátum konania: 
5 Jún 2011 - 07:00 - 13:00