Ľudovít II. Jagelovský (1506-1526) a jeho mince v Uhorsku

FotoĽudovít II. Jagelovský

Narodil sa 1. júla 1506 v Budíne. Zomrel v bitke pri Moháči 29. augusta 1526.
Jeho otec Vladislav II. Jagelovský ho nechal ako dvojročného v roku 1508 korunovať za Uhorského kráľa a o rok neskôr aj za kráľa Českého. Po otcovej smrti v roku 1516 nastúpil na trón ako 10 ročný, jeho poručníkom sa stal poľský kráľ Žigmund I.. Prebral však krajiny ( Česko a Uhorsko ) úplne rozvrátené s obrovskými dlhmi. Za jeho vlády skončila menová stabilita a v roku 1521 vydali uhorské mincovne denáre  so zrnom 4 lotov a nižším (znížili obsah striebra na štvrtinu).

 
Zrušil sa aj zákaz vývozu uhorských peňazí a povolil sa nerušený obeh cudzích peňazí v Uhorsku. Cieľom tejto reformy bolo ziskanie finančných prostriedkov proti Turkom.  Výsledkom však bol hospodársky rozvrat a zníženie celkovej obranyschopnosti krajiny, čo tiež prispelo k moháčskej porážke.
V roku 1525 nariadenie stiahnúť znehodnotené mince z obehu a nahradiť ich 8 - lótovymi sa už nepodarilo realizovať.

Mince za  vlády Ľudovíta II.:

DukátDukát
- známych je 15 typov, rôzne znázornenia Madony a sv. Ladislava
- averz: uhorská Madona, značka mincmajstra KG - Georg Thurzo (?)
- reverz: stojací svätý Ladisla a letopočet
- razili mincovne: Kremnica, Baiamar, Sibin (dnes Sibiu - Rumunsko)
- tieto dukáty sú pomerne vzácne, často sa falšujú!!!
 
 
GrošGroš
- známy je iba 1 typ, razil sa v rokoch 1521, 1522, 1524
- vyobrazena Madona a rozpoltený štít s brvnami a dvojkrížom. 
 
 
 
                                                                                  
DenárDenár
- známych je 12 typov
- razili sa v siedmych mincovniach (o. i. aj v Bratislave a v Košiciach)
- denáre razené v rokoch 1522 - 1524 obsahovali až 75% medi
- hmotnosť bola 0,59 gramu, nových iba 0,5 gramu
- existovali aj "hrubé" denáre s hmotnosťou 6,7 až 7,98 gramu
 
 
ObolusObolus
- známych 6 typov
- hmotnosť bola iba 0,25 gramu
 
 
 
 
Po roku 1520 sa situácia aj v dôsledku nekvalitnej meny vyhrotila natoľko, že vypukli sociálne nepokoje. Banícke povstanie v rokoch 1525 - 1526 zachvátilo celý banícky región. Ľudovít II. bol donútený v roku 1525 obnoviť razbu denárov starého typu s povodnou akosťou. Razili sa s letopočtom 1526 - 1527.