František Jozef I. (1848 – 1916)

Aktualizované: 03/10/2018
FJILogoV poslednom období sa neustále zvyšuje záujem zberateľov o mince Františka Jozefa I. Tento záujem vyvolal výrazný nárast cien (niekedy az skutocne extremne preplatenie katalogovej ceny) sa týka hlavne mincí v špičkovej zachovalosti. 
  Mince tohto panovníka sú obľúbené hlavne kvoli veľkému počtu nominálov,  razby boli vo vysokých nákladoch a na príprave minci sa podieľali skutoční odborníci vtedajšej doby, čo bolo zárukou ich kvalitného stvárnenia.
 
 

 
kaiser_franzNarodenie 18. august 1830
Viedeň, Rakúsko
Úmrtie 21. november 1916
Viedeň, Rakúsko
Na trón nastupil ako 18 ročný po abdikácií svojho strýka Ferdinanda V. a tiež po tom, keď jeho otec František Karol sa vzdal trónu v jeho prospech
Na trón nastupil jako rakúsky cisár (od r. 1848), český a uhorský kráľ (od r. 1848; česká korunovácia sa nekonala; za uhorského kráľa korunovaný 8.juna 1867 v Budapešti).
Razba mincí počas jeho vlády prebiehala v 10 mincovniach, z ktorých nakoniec ostali iba 2 – Kremnica a Viedeň. Niektoré mincovne boli zrušene – napr. v Prahe, niektoré zanikli vinou straty územia vojenskými udalosťami – napr. Milano.

1848 un.V roku jeho prevzatia moci v monarchii prebiehala občianska vojna a stupňovali sa aj národnostné nepokoje. Preto mince z rokov 1848 – 1849 su uvedené ako uhorské revolučné mince s nápismi v maďarčine (trhová cena dukátu na obrázku  200 - 600 Eur).
 
 
20_krajc_1852_APrvou mincou s portrétom Františka Jozefa I. je 20 grajciar z roku 1852 (hlava zľava) razený vo Viedni a v Prahe (trhová cena až 600 eur)
 
 
 
  PříbramV roku 1875 bol vydaný strieborný Příbramský zlatník - jediná razba za vlády F.J. I. s českým opisom /Na dosažení 1000 metrú kolmé hloubky na dole sv. Vojtěch na Březových Horách u Přibrami/ . V súčasnosti sa cena na trhu pohybuje okolo 600 eur (podľa kvality).

 

V roku 1892 František Jozef I. zmenil menový systém z konvenčného (zaviedla Mária Terézia) na korunový, kde základnou jednotkou bola 1 koruna = 100 halierov.
Prvé razby korunovej meny sú pomerne vzácne mince – napr. 1 koruna z roku 1892 razená vo Viedni (b.z.) je jednou z najdrahších minci korunovej meny a jej cena sa pohybuje na úrovni 1000 Eur.
Podobne je to aj s drobnými mincami (haliere, fillere) z tohoto roku.
Korona1906KBMedzi veľmi vzácne mince korunovej meny F.J. I razené v Kremnickej mincovni môžeme zaradiť napr. aj 1 korunu 1906 K.B. a 5 korunu 1906 K.B. – u oboch sa cena riadi dopytom. V máji 2009 na aukci firmy H.D.Rauch vo Viedni boli predane 3 ks 1 korona 1906 K.B. a dosiahnuté ceny boli v rozpätí: 560 až 2300 Eur… (podľa kvality). Takato cena 2300 - 2600 Eur v špičkovom stave sa drží stále.

V roku 1914 bola vydana Koruna - Na vítazstvo v 1. svetovej vojne. Bola razena v troch prevedeniach: strieborná, medená, niklová. (na aukci firmy H.D.Rauch vo Viedni bola strieborná predaná za 2600 Eur) F.J. I sa konca vojny nedožil, RakúskoUhorsko vo vojne bolo porazené a monarchia ktorá vydržala takmer 400 rokov sa rozpadla.

Karel_I.Jeho následník: Karol I. (korunovaný za Uhorského kráľa 30.12.1916)
12. novembra 1918 bola vo Viedni vyhlásená republika Nemecké Rakúsko. Cisárove právomoci prešli na štátnu radu a habsburské privilégiá boli zrušené. 16.11. vyhlásili republiku Maďari keď predtým, 13.11., zbavili Habsburgovcov všetkých nárokov na uhorský trón. 14.11. rovnaký krok podnikla československá vláda v súvislosti s prípadnými nárokmi dynastie na český trón
Zomrel 1. apríla 1922 v meste Funchal, na ostrove Madeira.