Euromince: Grécko

Grécko prijalo euro od 1.1.2001. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002) V Grécku  euro nahradilo grécku drachmu (Δρ), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 340.750 Δρ. Nakoľko Grécko vstúpilo do eurozóny až v roku 2001 (a nie v 1999, ako ostatní zakladajúci členovia), čast svojich euromincí z roku 2002 vyrazilo v zahraničí - vo Fínsku, Francúzsku a Španielsku.

 

Grécke pamätné 2 eurové mince:

 

2004

2004

 LOH v Aténach 2004

50 000 000 kusov

Na rube mince Discobolos, vľavo nápis: „ATHENS 2004“ a päť olympijskych kruhov.

2007

2007

50. výročie Rímskej zmluvy 

4 000 000 kusov

Spoločný motív, nápis "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ", t.j. "Grécka republika".

2009

2009

10. výročie HMÚ

4 000 000 kusov

Spoločný motív, nápis "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ", t.j. "Grécka republika".

 
 

2010

2 Euro Bitka pri maratóne

2500. výročie bitky pri Maratóne

2 500 000 kusov

V strede mince sa prekrýva obraz štítu a bežca-bojovníka symbolizujúceho boj za slobodu a vznešené ideály, ktoré bitka pri Maratóne predstavuje. Vták na štíte je symbolom zrodenia západnej civilizácie v jej súčasnej podobe.

 
 

2011

2 E

Letné špeciálne olympijské hry – Atény 2011

1 000 000 kusov

Vnútorná časť mince zobrazuje symbol hier – žiariace slnko ako zdroj života na zdôraznenie dokonalosti a sily športovcov, ktorí sa na hrách zúčastňujú, pričom dokonalosť znázorňuje olivová ratolesť a silu špirála vychádzajúca zo stredu slnka. Na pravej strane je pozdĺž vonkajšieho okraja vnútornej časti mince uvedený nápis „XIII SPECIAL OLYMPICS W.S.G. ATHENS 2011“ a názov krajiny vydania „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ“

2013

2 Eura 2013 Grecko

100 rokov pripojenia Kréty

750 000 kusov

 Vo vnútornej časti mince sú krétski vzbúrenci držiaci vztýčenú grécku vlajku symbolizujúc tak boj Kréty o zjednotenie s Gréckom. Vo vrchnej časti je veľkými písmenami oblúkom napísaný názov vydávajúcej krajiny „Helénska republika“ v gréčtine. V spodnej časti sa nachádza nápis: „100 rokov zjednotenia Kréty a Grécka“ v gréčtine. Vpravo: „1913 – 2013“ a monogram gréckej mincovne. Monogram autora G. Stamatopoulosa, „ΣΤΑΜ“, sa nachádza na druhej strane.
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

 
2013

2 Eura 2013 grecko B

2400 rokov od založenia Platónskej akadémie

750 000 kusov

Na minci je  portrét Platóna. Vľavo: nápis „2 400 rokov od založenia Platónovej akadémie“ a „Helénska republika“ v starej gréčtine. Vpravo: „2013“ a monogram gréckej mincovne. Monogram autora G. Stamatopoulosa, „ΣΤΑΜ“, sa nachádza na druhej strane.
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

2014

2 Eura 2014 Grecko A

400 rokov od smrti Domenikosa Theotokopoulosa

750 000 kusov

 Na minci portét Domenikosa Theotokopoulosa (maliar, sochár, architekt), za ním postava z jeho prác. Na ľavej strane je uvedený rok 2014 a charakteristický podpis umelca „Domenikos Theotokopoulos Epoiei“. Celý návrh obopína kruh v podobe nápisu „DOMENIKOS THEOTOKOPOULOS 1541 – 1614“ a názvu vydávajúcej krajiny „HELÉNSKA REPUBLIKA“.
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

 
2014

2 Eura 2014 Grecko ostr

150. výročie pripojenia Iónskych ostrovov ku Grécku

750 000 kusov

Sedemcípa hviezda s textom v gréčtine: 150 rokov od zjednotenia Iónskych ostrovov s Gréckom 1864-2014. Medzi cípmi hviezdy symboly Iónskych ostrovov. Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

2015

 2 Eura 2015 Grécko

75. výročie úmrtia S. Luise - víťaza OH 1896

750 000 kusov

Na vzore mince Spyros Louis pred Panaténskym štadiónom, s pohárom ktorý získal za výhru v maratóne na OH 1896.
Dole nápisy v gréčtine, rok vydania 2015 a monogram umelca.
 

2016

 2 Eura 2016 Grecko

125. výročie narodenia Dmitrisa Mitropulosa

750 000 kusov

Na minci je portrét Dimitriho Mitropoulosa na pozadí hudobných nôt. Pozdĺž ľavého vnútorného okraja mince sú v gréčtine uvedené nápisy „120. VÝROČIE NARODENIA DIMITRIHO MITROPOULOSA“ a „HELÉNSKA REPUBLIKA“. V ľavej hornej časti mince sa nachádza rok vydania „2016“ a palmeta (značka gréckej mincovne). Vpravo dole je monogram umelca (George Stamatopoulos). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.
 

2016

 2 Eura 2016 Grecko

150. výročie  obliehania kláštora Arkadii

750 000 kusov

. V strede mince je v gréčtine uvedený nápis „KLÁŠTOR ARKADI“ a pozdĺž ľavého vnútorného okraja mince nápis „HELÉNSKA REPUBLIKA“. V pravej hornej časti mince sa nachádza rok vydania „2016“ a pod nápisom v strede je palmeta (značka gréckej mincovne). Vpravo dole je monogram umelca (George Stamatopoulos). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.
 

2017

2 Eura 2017 Grécko

 60. výročie úmrtia Nikosa Kazantzakisa

750 000 kusov

Portrét Nikosa Kazantzakisa, jedného z najvýznamnejších gréckych spisovateľov 20. storočia, z profilu. Pozdĺž vnútorného kruhu mince vľavo je vyrytý nápis „HELÉNSKA REPUBLIKA“ a meno „NIKOS KAZANTZAKIS“ (v gréčtine). V hornej časti sa nachádza rok vydania mince „2017“ a v strede mince vľavo palmeta (značka gréckej mincovne). Vpravo dole je takisto zobrazený monogram umelca (George Stamatopoulos).
Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.
 

Grécke obehové euromince:

 

Nominál   Popis Pozn.
1 cent 1 cent  Model aténskej triéry, najväčšej lode z čias aténskej demokracie (5. storočie pred našim letopočtom).  
2 cent 2 cent  Na rube mince sa nachádza typ lode korveta. Tieto lode sa používali v čase gréckeho boja za nezávislosť (19. storočie).  
5 cent 5 cent  Moderný námorný tanker  - symbol pokroku.  
10 cent 10 cent  Zobrazený Rigas-Fereos ( 1757 - 1798 ) hlavná postava greckého osvietenectva.  
20 cent 20 cent  Na minci ze zobrazený portrét Ioannise Capodistriase (1776–1831), významného národného a europského politika a diplomata, ktorý ako prvý stál na čele Grécka (1830–1831) po vojne za nezávislosť (1821–1827).  
50 cent 50 cent  Na rube mince je zobrazený  Eleftherios Venizelos (1864–1936), jedna z nejdôležitejších postav gréckéj politiky. Hrál klúčovú úlohu pri modernizaci gréckeho štátu a oslobodení severného Grécka a Egejských ostrovov  
1 eur 1 euro  Na rube mince je vyobrazená sova podľa starovekej aténskej štordrachmovej mince (5 storočie pred našim letopočtom).  
 2 eur 2 Eurá  Na rube je zobrazena scéna z mozaiky v Sparte (3. storočie n. l.) zobrazujúca Europu, ktorú unáša  Zeus, ktorý na seba vzal podobu býka. Europa je postava z gréckej mytologie, po ktorej bol tento kontinent nazvaný.  

pekne

pekne