Euromince: Andorra

Andorra dňa 30. júna 2011 podpísala menovú dohodu s Európskou úniou. Na základe tejto dohody môže používať euro ako svoju oficiálnu menu a vydávať vlastné eurové mince.
Andorrská peseta (ADP) - 1 peseta=100 centimov. Konverzný kurz pri prechode na euro: 1 euro=166,386 ADP.

Na všetkých minciach je zobrazených 12 hviezd európskej vlajky.

 

Andorra - pamätné 2 eurové mince:

 

2015

2 e

 25. výročie dohody o colnej spolupráci s EU

85 000 kusov

Hore - mapa Andorry. Vo vnútri zak kniežactva.
Dole - dve opačne orientované šípky symbolizujú dohodu. V šípkach letopočty 1990 a 2015. Vpravo nápis " ANDORRA".
 

2 Eura 2015 Andorra

 30. výročie stanovenia plnoletosti

85 000 kusov

Na minci mladá osoba s hlasovacím lístkom - nápis "ANDORRA". Vľavo roky 1985 - 2015. Okolo celého vzoru nápis - prel.: 30. výročie od stanovenia plnoletosti na 18 rokov.
 

2016

2 Eura 2016 Andorra

 150. rokov Novej reformy z roku 1866

85 000 kusov

Vzor zobrazuje hlavnú miestnosť v „Casa de la Vall“ (priestory andorrského parlamentu) a zahŕňa nápis „150 ANYS DE LA NOVA REFORMA DE 1866“, rok vydania „2016“ a názov vydávajúceho štátu „ANDORRA“. Táto pamätná minca oslavuje 150 rokov od vydania dekrétu o Novej reforme, jedného z najväčších krokov v histórii Andorry a andorrského parlamentu Consell General, ktorý predstavoval spoločenskú a politickú transformáciu Andorrského kniežatstva.
 

2 EURA Andorra 2016

 25. výročie andorrského rozhlasu a televízie

85 000 kusov

Na minci je zobrazený mikrofón a anténa, ktoré sú obklopené niekoľkými oblúkmi, ako aj nápis „25è ANIVERSARI DE RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA“, rok vydania „2016“ a názov vydávajúcej krajiny „ANDORRA“. Táto pamätná minca sa vydáva pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku andorrských verejnoprávnych médií, ktorý je spojený so začiatkom vysielania andorrského verejnoprávneho rozhlasu a televízie.
 

  Andorrské obehové euromince:  

Nominál   Popis Pozn.
1 cent 1 cent Andorra Na minci je zobrazený pyrenejský kamzík a orol skalný.  
2 cent 2 cent  Andorra Na minci je zobrazený pyrenejský kamzík a orol skalný.  
5 cent 5 cent Andorra Na minci je zobrazený pyrenejský kamzík a orol skalný.  
10 cent 10 cent Na minci centov je zobrazený románsky kostol Santa Coloma.  
20 cent 20 cent Andorra  Na minci centov je zobrazený románsky kostol Santa Coloma.  
50 cent 50 cent Na minci centov je zobrazený románsky kostol Santa Coloma.  
1 euro  1 Euro Andorra Na minci  je zobrazené pôvodné sídlo parlamentu Casa de la Vall, ktoré je zároveň kultúrnou a historickou pamiatkou.  
 2 eura 2 Euro Andorra Na minci sa nachádza štátny znak Andorry a heslo „virtus unita fortior“ (v jednote je sila). Nápis na hrane mince 2 €: 2 **, šesťkrát po obvode hrany.